Hoop, Geloof en Liefde

Deze woorden verwijzen alle drie naar een ongekende kracht en tegelijkertijd naar grote kwetsbaarheid.

Geloof is je basis, de diepe overtuiging dat de wereld ten diepste goed en veilig is. Dat je weliswaar kunt struikelen maar dat er altijd een bodem is onder jouw vallen. Vertrouwen maakt kwetsbaar, want er gebeuren onvoorspelbare dingen. Je wankelt en dan toch vinden je voeten ergens voorzichtig vaste grond. Ergens in de diepte of in de hoogte. Vertrouwen afgewisseld door diepe twijfel…is er meer? Word ik opgevangen als ik val in de dood?

Hoop , hoop doet leven. Hoop houdt je verankerd in de realiteit die niet tastbaar is maar voel je gevoel wel mogelijk. Hoop maakt je kwetsbaar omdat zij geen rekening houdt met tegenslag, hoe je je daar ook op instelt. Hoop rekt het verlangen dat het goed komt op tot het breekt in wanhoop, om vervolgens weer hoopvol door te gaan. Het leven intens te omarmen. Steeds zoeken naar de kleine kiertjes van perspectief. Dat doen mengen.

Liefde is het toverwoord. Sterk als de dood is de liefde. Ook liefde maakt kwetsbaar, want door je open te stellen voor de liefde, laat je je verdediging zakken en kun je ook pijnlijk geraakt worden.

Geloof, Hoop en Liefde betekent dat je ondanks de kwetsbaarheid van je leven, blijft vertrouwen dat de kracht van de liefde het sterkste is. Dat is een kwestie van lef en overgave.

                   Spirituele zoektocht

                         Ware Liefde

Liefde is de weg en het leven zelf, in alle kwetsbaarheid durven te verschijnen, door die gedaante aan te nemen die de openbaring van onze ziel mogelijk maakt. Zuivere liefde is een eigenschap van de ziel die als harmonie in onszelf ervaren wordt en alles inhoud geeft. Liefde is een groot en diep verlangen in de mens die ontstaat of zich ontwikkeld uit groei van positieve of negatieve ervaringen. Liefde is een gevoel van verschillende gevoelens die moeten leiden naar balans. Liefde is het fijnste en mooiste gevoel van wat er is, het ultieme zuivere gevoel. Liefde is puur, liefde is zuiver, liefde is mooi, onvoorwaardelijk en onzelfzuchtigheid en zonder enige verwachtingen moeten we de liefde dus leren begrijpen. Liefde is neutraal, liefde is begrip tonen, liefde is zelfopoffering. Liefde is gebaseerd op onvoorwaardelijke hoop, geduld en vertrouwen. Als we daar geen invulling aan kunnen geven, kunnen we geen ware liefde geven. De tegenstelling van liefde is angst en waar angst is kan haat uit voort vloeien. Het eeuwige licht is liefde. Liefde dient eerst begrepen te worden, wat de ware betekenis, toedracht, doel,toepassing is en hoe je het kunt verkrijgen en door wat voor offers te kunnen brengen. Om liefde te begrijpen heb je het bewustzijn nodig om de ware toedracht en invulling te ontdekken en ervaren. Liefde kan ontstaan als verstand, je hart( emotie) en ziel een worden. Liefde is de weg die gaat van discipline, evenwicht, evolutie en intelligentie samen. Onthoudt dat het bewustzijn onzekerheid is en het onderbewustzijn zekerheid is. Liefde is het leven zelf. Wanneer we liefde meester worden, dan zijn we verbonden met de Geest van het Leven die door ons heen gaat. Wij zijn niet langer het lichaam, de geest of de ziel, we zijn Liefde. Dan is elke actie die we ondernemen een uitdrukking van liefde, en liefde in actie kan alleen geluk voortbrengen. Wanneer we bewustzijn, transformatie en liefde meester worden, dan zijn we verbonden met onze eigen goddelijke natuur en worden we een met God. Wanneer men de basis kent in al zijn onvoorwaarderlijkheid en toepassing van oprechtheid/ eerlijkheid en verkrijgen van wijsheid is de weg vrij naar ware liefde.

True love is so hard to find

I’ts the most wonderful feeling in life

However besure it won’t lose your mind

Let it come to you and share it all with all

Knowing that someone loves you

Is the greatest gift of all